CERTIFICAT HISENDA

Com tots els anys, es pot sol·licitar d’AFICAVAL per a desgravar-se la quota en al declaració d’Hisenda.

Qui vulga el certificat, ha d’enviar sol·licitud a tesorería.aficavalpv@gmail.com indicant qui fa la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) d0un o dels dos cònjuges, i en quin percertatge.

Aquesta setmana acaba el termini per a la sol·licitud.

aficaval