Diagnòstic i tractament

Diagnòstic Prenatal

Cada vegada amb més freqüència el diagnòstic es porta a terme a l’ecografia de la setmana 20 de l’embaràs. Els ginecòlegs experimentats són capaços de detectar fins a un 70% de les fissures labials i un 30% de les fissures palatines aïllades.

Dur a terme un diagnòstic d’hora permetrà un despistatge precoç d’altres possibles anomalies associades, així com el plantejament de la interrupció de l’embaràs en cas de fetus polimalformados.

És molt important que les famílies obtinguin tota la informció necessària en aquests moments, de manera que el contacte immediat amb AFICAVAL cobra especial importància.

Quin és el tractament de la FLP?

El tractament serà principalment (encara que no exclusivament) quirúrgic.

El calendari quirúrgic està ben definit i és respectat per pràcticament la totalitat dels serveis implicats en el tractament de la FLP.

0-3 mesos. Plantejar necessitat d’ortodòncia prequirúrgica.

3-6 mesos. Queiloplastia, tanca de el llavi.

12-18 mesos. Palatoplàstia, tanca de paladar +/- Drenatges timpànics.

0-6 anys. Valorar necessitat de tractament logopèdic i ortodòntic.

4-7 anys. Tractament de la insuficiència velofaríngea.

9-11 anys. Empelt ossi.

16 anys. Rinoplàstia i ortognàtica.

Aquest calendari és aproximat i no tots els / les nens / es afectes precisen totes les cirurgies.

On operar?

No hi ha mare o pare que no vulgui el millor per al seu fill. Per això entenem que la pregunta que es fa la família davant el desconeixement i la necessitat d’atenció mèdica del seu fill és «On van a proporcionar-li la millor atenció?«.

Així que coneixem la incertesa que dóna posar al teu fill / a en mans d’especialistes de la feina no hem sentit parlar.

La nostra recomanacions la següent:

1. No es tracta d’un només metge, sinó d’un equip. Procura que, on s’assisteixi al teu fill / a, disposi de la possibilitat de comunicació amb totes les especialitats necessàries per a una correcta atenció de fissura labiopalatina.

2. L’equip ha d’estar familiaritzat amb la patologia del nen/a fissurat/a i les seves possibles complicacions.

3. El centre mèdic ha d’estar proveït de personal i infraestructura necessària per a la cirurgia i hospitalització infantil.

4. Sempre hi ha algú que ha passat pel mateix que tu abans: posa’t en contacte amb associacions d’afectats i sol·licita informació.

Font: SOCEFF