Què son els CAP

Els Centres d’Atenció Primerenca (CAP) són centres específics d’atenció ambulatòria que es componen d’equips de professionals de caràcter multidisciplinari, amb titulació en els seus corresponents disciplines i especialització en desenvolupament infantil i atenció primerenca. Aquests serveis es prestaran primordialment a les instal·lacions de l’propi centre, però també es podran realitzar en el domicili o al centre educatiu en funció de les necessitats detectades.