Lactància materna

Lactància materna

L’alletament matern és crucial per al desenvolupament òptim dels nadons proporcionant nutrients essencials i enfortint el seu sistema immunològic des de l’inici. A més, el valor nutricional, l’enllaç emocional i el contacte pell a pell durant la lactància fomenten una connexió profunda entre la mare i el nadó, contribuint a un desenvolupament cognitiu i emocional saludable.Aquesta pràctica també beneficia les mares en reduir el risc de certes malalties i enfortir la sevarelació amb el nadó.

Lactància i fissura

Sabem que un nadó que neix amb una fissura llavipalatina té una dificultat afegida a l’alimentació i les mares no sempre rebem una informació completa sobre les pautes que es poden desenvolupar per aconseguir-ho.

Ajuda professional

Conscients d’això, AFICAVAL ha format un grup d’assessores i consultores de lactància i els ha proporcionat una formació complementària a travésde la IHAN (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància) sobre alimentació a nadons amb fissura llavipalatina. Aquestes professionals seran les que ajudin les mares en els primers dies de vida del nadó.