Requisits d’accès

L’ajuda a la lactància a mares amb nadons nascuts amb fissura llavipalatina és un projecte dirigit exclusivament a les famílies associades aAFICAVAL.

Només cal ser membre de l’associació per tenir dret al servei.

Cos del servei

L’ajuda a l’alletament és un servei gratuït per ales famílies associades.

Assesores-consultores

Comptem amb un ampli equip de col·laboradores i professionals sanitàries (ginecòlogues, pediatres, infermeres, logopedes,fisioterapeutes…) amb experiència en lactància i amb formació complementària especialitzada.