Què oferim

Des AFICAVAL, un dels nostres objectius és facilitar a les famílies tota la informció disponible pel que fa a:

  • Causes de la malaltia.
  • Cures bàsiques d’el nadó.
  • Estimulació primerenca.
  • Logopèdia.
  • Ortodòncia.
  • Aspectes psicològics

L’esforç de l’associació va encaminat a aconseguir de l’Administració l’organització global de l’tractament.