Com accedir

L’accés als serveis de Centre d’Atenció Primerenca (CAP) de nens / es de 0 a 6 anys es realitzarà, preferentment, a través dels pediatres dels centres de salut d’Atenció Primària / Hospitals de referència d’acord amb el procediment establert en el Protocol per a la derivació i seguiment de l’atenció prestada en els Centres d’atenció Primerenca.