Prestacions del CAP

Es prestaran els serveis de: estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i psicoteràpia, així com suport específic a la família i als l’entorn.
Les àrees d’atenció són:

  • cognitiva
  • motora
  • emocional
  • llenguatge i comunicació
  • autonomia personal
  • social

i, a més, aquells serveis d’intervenció amb la família que proporcionin suport i afavoreixin la participació activa de la família en tot el procés d’atenció.