Assemblea General 2024

Per la present es convoca a totes les persones associades d’AFICAVAL  a l’assemblea general ordinària 2024 a celebrar a l’Hospital La Fe de València, Edifici de Docència en Avinguda Fernando Abril Martorell, 106 el pròxim dissabte 13 d’abril a les 12.45h en primera convocatòria i a les 13.15 en segona convocatòria amb el següent orde del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Estat dels comptes i aprovació de pressupost per a 2024.
  3. Activitats realitzades.
  4. Proposta d’activitats.
  5. Precs i preguntes.

——————————————————

Por la presente se convoca a todas las personas associades de AFICAVAL a la asamblea general ordinària 2024 a celebrar en Hospital La Fe de València, Edifici de Docència en Avinguda Fernando Abril Martorell, 106 el próximo sábado 13 de abril a las 12.45 h en primera convocatòria y a las 13.15 en segunda convocatòria con el siguiente orden del día:

  1. Lectura y aprobación del acta anterior.
  2. Estado de las cuentas y aprobación de presupuesto para 2024.
  3. Actividades realizadas.
  4. Propuesta de actividades.
  5. Ruegos y preguntes.

Signat. Secretària                                                                       Signat. President

aficaval